Showbiz

Jisoo (BlackPink) vượt Kylie Jenner

Các thành viên BlackPink mang về giá trị truyền thông lớn khi tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Bên cạnh đó,...