Hè thu

Phối tông xanh cho set đồ mùa hè

Gam xanh tạo cảm giác dịu mắt, dễ mix trang phục đi làm - dạo phố, đánh dấu sự trở lại ở xu hướng thời...